menu
konkursy

§ 1
ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

- Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu;
- Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu - mgr Dorota Kret;

Organizator techniczny:
Szkolny Portal Konkursowy prowadzony jest przez mgr Mateusza Wiczyńskiego i działający przy Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu.

§ 2
KONTAKT

Dorota Kret tel. +48 609 724 887

§ 3
POSTANOWIENIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się 23 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy w poszczególnych kategoriach:
1. Konkurs ma charakter przeglądu stopniowanego:
 • soliści:
  - szkoły podstawowe;
  - szkoły gimnazjalne.

  2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim. Zgłoszenia uczestników dokonuje ich opiekun poprzez rejestrację do ww. konkursu na stronie SPK (rejestracji dokonują wyłącznie nauczyciele lub opiekunowie posiadający swoje konta w SPK) w nieprzekraczalnym terminie 15.02.2017 roku.

  3. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu (www.mok.nowytarg.pl) oraz Szkolnego Portalu Konkursowego (www.konkursy.ovin.pl).

  4. Jury oceniać będzie:
  - poprawność językową oraz stopień zaawansowania;
  - walory głosowe oraz interpretację utworów;
  - walory sceniczne (strój, kreatywność, itp.).

  5. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

  6. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu przesłuchań po zakończeniu części konkursowej.

  7. Szczegółowych informacji o konkursie udziela wyłącznie mgr Dorota Kret pod numerem tel. +48 609 724 887 (proszę dzwonić późnym popołudniem).